ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se
kr250,00SEK
1 سال
N/A
kr241,00SEK
1 سال
.com
kr250,00SEK
1 سال
kr250,00SEK
1 سال
kr250,00SEK
1 سال
.nu
kr250,00SEK
1 سال
N/A
kr241,00SEK
1 سال
.eu
kr150,00SEK
1 سال
kr124,00SEK
1 سال
kr120,00SEK
1 سال
.org
kr222,00SEK
1 سال
kr222,00SEK
1 سال
kr222,00SEK
1 سال
.net
kr206,00SEK
1 سال
kr206,00SEK
1 سال
kr206,00SEK
1 سال
.dk
kr163,00SEK
1 سال
N/A
kr163,00SEK
1 سال
.info
kr257,00SEK
1 سال
kr257,00SEK
1 سال
kr257,00SEK
1 سال
.biz
kr269,00SEK
1 سال
kr269,00SEK
1 سال
kr269,00SEK
1 سال
.blog
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
.de
kr97,00SEK
1 سال
kr76,00SEK
1 سال
kr76,00SEK
1 سال
.me
kr247,00SEK
1 سال
kr247,00SEK
1 سال
kr247,00SEK
1 سال
.site
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
.vip
kr241,00SEK
1 سال
kr241,00SEK
1 سال
kr241,00SEK
1 سال
.xyz
kr187,00SEK
1 سال
kr187,00SEK
1 سال
kr187,00SEK
1 سال
.actor
kr516,00SEK
1 سال
kr516,00SEK
1 سال
kr516,00SEK
1 سال
.film
kr1.109,00SEK
1 سال
kr1.109,00SEK
1 سال
kr1.109,00SEK
1 سال
.movie
kr3.798,00SEK
1 سال
kr3.798,00SEK
1 سال
kr3.798,00SEK
1 سال
.news
kr329,00SEK
1 سال
kr329,00SEK
1 سال
kr329,00SEK
1 سال
.photography
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
.photos
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
.radio
kr4.151,00SEK
1 سال
kr4.151,00SEK
1 سال
kr4.151,00SEK
1 سال
.agency
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
.business
kr142,00SEK
1 سال
kr142,00SEK
1 سال
kr142,00SEK
1 سال
.company
kr142,00SEK
1 سال
kr142,00SEK
1 سال
kr142,00SEK
1 سال
.press
kr914,00SEK
1 سال
kr914,00SEK
1 سال
kr914,00SEK
1 سال
.cloud
kr310,00SEK
1 سال
kr310,00SEK
1 سال
kr310,00SEK
1 سال
.chat
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
.computer
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
.domains
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
.email
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
.software
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
.technology
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
kr294,00SEK
1 سال
.tech
kr666,00SEK
1 سال
kr666,00SEK
1 سال
kr666,00SEK
1 سال
.website
kr310,00SEK
1 سال
kr310,00SEK
1 سال
kr310,00SEK
1 سال
.credit
kr1.216,00SEK
1 سال
kr1.216,00SEK
1 سال
kr1.216,00SEK
1 سال
.cash
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
.finance
kr674,00SEK
1 سال
kr674,00SEK
1 سال
kr674,00SEK
1 سال
.money
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
.science
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
.beer
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
.bar
kr932,00SEK
1 سال
kr932,00SEK
1 سال
kr932,00SEK
1 سال
.vodka
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
.games
kr276,00SEK
1 سال
kr276,00SEK
1 سال
kr276,00SEK
1 سال
.party
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
kr399,00SEK
1 سال
.pub
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال
kr425,00SEK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains